τελη κυκλοφοριας 2015 τιμες

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ανά τρίμηνο

18 Απρίλιος 2014 16:10:03 Πολιτική | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Στο θέμα των ρυθμίσεων των τελών κυκλοφορίας, αναφέρεται με δήλωσή του ο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνα...

Vice Πολιτική Time18 Απρίλιος 2014 16:10:03


Ads

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα πλέον

10 Απρίλιος 2014 20:08:05 e-Typos - Ειδήσεις

Τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων που έχουν καταθέσει πινακίδες να τις παραλάβουν αν καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματός τους για τους υπόλοιπους μήνες του 2014 θα δίνει τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται να ισχύσει μόνο για φέτος και θα μπορεί να γίνει χρήση της από τους ιδιοκτήτες όποιον μήνα επιθυμούν αρκεί να πληρώσουν τα τέλη που αναλογούν στους επόμενους μήνες του έτους.

Vice Όλες οι ειδήσεις Time10 Απρίλιος 2014 20:08:05


Καταργούνται τα τέλη περιαγωγής το 2015

03 Απρίλιος 2014 15:47:26 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κατάργηση των τελών περιαγωγής στις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας (roaming) μέχρι τα Χριστούγεννα του 2015. Η...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time03 Απρίλιος 2014 15:47:26


Εκτός φόρου υπεραξίας, τα ακίνητα που αποκτήθηκαν πριν το 1995 - Δείτε τις κλίμακες

29 Μάρτιος 2014 00:36:21 e-Typos - Ειδήσεις

Εξαιρούνται από τον Φόρο Υπεραξίας Ακινήτων ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1995, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο. Παράλληλα, για τον υπολογισμό του φόρου θα γίνεται αποπληθωρισμός προκειμένου να περιορίζεται η επιβάρυνση για τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού. Την εξαίρεση των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1995 προανήγγειλε και ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, στην ομιλία του στο 10o Athens Tax Forum του Ελληνο - Αμερικάνικου Επιμελητηρίου.  Εξαιρούνται από το φόρο υπεραξίας τα ακίνητα που αποκτήθηκαν έως και την 31.12.1994. Αυτό προβλέπει η διάταξη του πολυνομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου φόρου υπεραξίας που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1.1.2014. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή διευκρινίζεται ότι προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος υπεραξίας η τιμή κτήσης του ακινήτου θα προσδιορίζεται ως εξής: α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επαχθή αιτία, είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο, β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Ως ΔΤΚατ νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤΚατ, λαμβάνεται υπ& όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον 75% του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης, ισχύουν τα εξής: α) Επί μεταβίβασης κτίσματος που ανεγέρθηκε, με αυτεπιστασία ή με βάση το σύστημα της αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή δύο ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσμιών, β) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το μηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης, γ) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόμιμου κτίσματος. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι στην περίπτωση που κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου δεν προκύπτει υπεραξία αλλά ζημία αυτή μεταφέρεται επ` αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας Ο συντελεστής απομείωσης της αξίας του ακινήτου ανάλογα με τα έτη διακράτησής του προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:   Έτη διακράτησης  Συντελεστής απομείωσης Έτη διακράτησης  Συντελεστής απομείωσης 1  100,0%  14  77,9% 2  98,2%  15  76,4% 3  96,4%  16  74,8% 4  94,7%  17  73,2% 5  93,0%  18  71,7% 6 91,2%  19  70,2% 7  89,5%  20  68,7% 8  87,8%  21  67,2% 9  86,1%   22  65,7% 10  84,5%  23  64,2% 11  82,8%  24  62,8% 12  81,1%  25  61,5% 13  79,5%   26+  60%   Ο κ. Μαυραγάνης ανακοίνωσε ακόμη ότι από τον Φόρο Υπεραξίας Εισηγμένων Μετοχών απαλλάσσονται οι μικρομέτοχοι. Ειδικότερα, ο φόρος θα επιβάλλεται μόνον εφόσον αυτός που πωλεί μετοχές συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2009 και έπειτα.   Επίσης, όπως διευκρίνισε, δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση οι τόκοι ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι Ελλάδος.   Ο υφυπουργός αναφερόμενος στις υπόλοιπες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν σε φορολογικά θέματα, διευκρίνισε ακόμη:   - Για τις περισσότερες παραβάσεις ( υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, μη έκδοση αποδείξεων κ.λπ.) από επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το πρόστιμο μειώνεται στα 250 από τα 1.000 ευρώ, ενώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία μειώνεται στα 500 από τα 2.500 ευρώ, βάζοντας και οροφή για πολλαπλές παραβάσεις. Επίσης, τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου δεν υπόκεινται σε πρόστιμο εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. - Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ τον μήνα, ενώ μπαίνει και νομοθετικό φρένο σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για οφειλές προς το Δημόσιο έως 500 ευρώ.   - Δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις αμοιβές των επιχειρήσεων για δικαιώματα σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.   - Οι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακράτησης.   - Τα αποθεματικά εταιρειών από Sale and Lease Back παραμένουν αφορολόγητα για ισολογισμούς που κλείνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2015 η υπεραξία που αποκτάται φορολογείται ως έσοδο, σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.   Τέλος, ο κ. Μαυραγάνης προανήγγειλε αλλαγές στη φορολογία αυτοκινήτου προκειμένου, όπως είπε, να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα. Μεταξύ άλλων, όπως ανακοίνωσε, καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την καταβολή τελών κυκλοφορίας για όσους ιδιοκτήτες ή εμπόρους αυτοκινήτων πωλούν τα οχήματά τους στο εξωτερικό και έχουν κατατεθειμένες τις πινακίδες κυκλοφορίας. Σε ό,τι αφορά στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ως πρώτη άδεια κυκλοφορίας, δεν θα λαμβάνεται η ημερομηνία εισαγωγής τους στην Ελλάδα, αλλά η ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. (Πηγή: ΑΜΠΕ)  

Vice Όλες οι ειδήσεις Time29 Μάρτιος 2014 00:36:21


Αυξήσεις στα τέλη των μικρών και μεσαίων Ι.Χ. από το 2015 (πίνακες)

13 Φεβρουάριος 2014 07:40:21 Το Ποντίκι - topontiki.gr

Μια και (προφανώς) δεν έχουν άλλη δουλειά στην κυβέρνηση, είπαν να αλλάξουν πάλι τα τέλη κυκλοφορίας των Ι.Χ. Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time13 Φεβρουάριος 2014 07:40:21


Δεν πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 200.000 οχήματα

09 Ιανουάριος 2014 09:41:15 H KAΘHMEPINH : Print Edition : 19/1/14

Σημαντική είναι η «αποχή» των φορολογουμένων από τις υποχρεώσεις τους. Ο αριθμός των οχημάτων για τα οποία δεν καταβλήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας φέτος σε σχέση με πέρυσι ήταν υπερδιπλάσιος, ενώ την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσ... ...

Vice Οικονομία Time09 Ιανουάριος 2014 09:41:15


Τελευταία ημέρα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

03 Ιανουάριος 2014 09:52:16 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Σήμερα, Παρασκευή, είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι φορολογούμενοι για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μετά την παράταση που έχει δοθεί...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time03 Ιανουάριος 2014 09:52:16


Λήγει σήμερα η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας

03 Ιανουάριος 2014 09:31:02 Ελλάδα | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Σήμερα, Παρασκευή, σπεύδουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς λήγει και η...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time03 Ιανουάριος 2014 09:31:02


Λήγει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας

02 Ιανουάριος 2014 10:34:15 e-Typos - Ειδήσεις

Παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας έως και αύριο, Παρασκευή, έδωσε  το υπουργείο Οικονομικών. Ο γγ Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης με σημερινές δηλώσεις του σε πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΚΑ διευκρίνισε οτι η παραλαβή των τελών κυκλοφορίας από τους ενδιαεφερόμενους θα γίνεται από τις τράπεζες μέχρι κα αύριο, 3 Ιανουαρίου, χωρίς πρόστιμο.    Επίσης,  με εγκύκλιό του ο γγ Εσόδων Χ. Θεοχάρης δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων συναλλαγών στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ)  σήμερα και αύριο, 3 Ιανουαρίου.  Από 20 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου οι φορολογικές δηλώσεις Τις προθεσμίες υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων για το 2014, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την ενημέρωση και φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων.Ειδικότερα, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε1) από όλους τους φορολογούμενους θα ξεκινήσει από τις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014. Η υποβολή του εντύπου Ε5 από τις επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΠΕ ΟΕ θα ξεκινήσει στις 3 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014. Τα έντυπα Ε2 για τη δήλωση των εισοδημάτων από ενοίκια και το Ε3 θα πρέπει να υποβληθούν από τις 3 Φεβρουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014. Επίσης, το Ε9 για το 2014 θα υποβληθεί από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 30 Μαΐου 2014 ενώ η διαδικασία καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το 2015 θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από τον νόμο.  

Vice Όλες οι ειδήσεις Time02 Ιανουάριος 2014 10:34:15


Ταλαιπωρία δίχως τέλος για τα... τέλη κυκλοφορίας: «Επεσε» και το taxis

02 Ιανουάριος 2014 09:49:53 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Από τις εφορίες στις τράπεζες στέλνονται οι φορολογούμενοι για τα τέλη κυκλοφορίας με την ταλαιπωρία να συνεχίζεται καθώς την Πέμπτη το πρωί...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time02 Ιανουάριος 2014 09:49:53


Παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας έως την Παρασκευή

01 Ιανουάριος 2014 10:21:19 H KAΘHMEPINH : Print Edition : 19/1/14

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου η προθεσμία για την εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η απόφαση της παράτασης ελήφθη επειδή η προσέλευση των φορολογου... ...

Vice Οικονομία Time01 Ιανουάριος 2014 10:21:19


Ως και την Παρασκευή η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

31 Δεκέμβριος 2013 13:39:59 Το Ποντίκι - topontiki.gr

Παρατείνεται τελικά ως την Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time31 Δεκέμβριος 2013 13:39:59


Θεοχάρης: «Δεν υπάρχει λόγος για παράταση στα τέλη κυκλοφορίας»

31 Δεκέμβριος 2013 09:42:10 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, επανέλαβε το πρωί της Τρίτης ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης,...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time31 Δεκέμβριος 2013 09:42:10


Tελευταία προθεσμία για τέλη κυκλοφορίας - κατάθεση πινακίδων

31 Δεκέμβριος 2013 09:17:04 H KAΘHMEPINH : Επικαιρότητα

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν δείχνει πρόθυμη να παρατείνει τις προθεσμίες, με αποτέλεσμα όσοι ιδιοκτήτες δεν προβούν σήμερα στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα τα πληρώ... ...

Vice Οικονομία Time31 Δεκέμβριος 2013 09:17:04


Tελευταία προθεσμία για τέλη κυκλοφορίας - κατάθεση πινακίδων

31 Δεκέμβριος 2013 09:17:04 H KAΘHMEPINH : Οικονομικές Ειδήσεις

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν δείχνει πρόθυμη να παρατείνει τις προθεσμίες, με αποτέλεσμα όσοι ιδιοκτήτες δεν προβούν σήμερα στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα τα πληρώ... ...

Vice Οικονομία Time31 Δεκέμβριος 2013 09:17:04


Tελευταία προθεσμία για τέλη κυκλοφορίας - κατάθεση πινακίδων

31 Δεκέμβριος 2013 09:15:57 H KAΘHMEPINH : Οικονομία

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν δείχνει πρόθυμη να παρατείνει τις προθεσμίες, με αποτέλεσμα όσοι ιδιοκτήτες δεν προβούν σήμερα στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα τα πληρώ... ...

Vice Οικονομία Time31 Δεκέμβριος 2013 09:15:57


Tελευταία προθεσμία για τέλη κυκλοφορίας - κατάθεση πινακίδων

31 Δεκέμβριος 2013 09:12:41 H KAΘHMEPINH : Επικαιρότητα

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν δείχνει πρόθυμη να παρατείνει τις προθεσμίες, με αποτέλεσμα όσοι ιδιοκτήτες δεν προβούν σήμερα στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα τα πληρώ... ...

Vice Οικονομία Time31 Δεκέμβριος 2013 09:12:41


Ουρές για τα τέλη κυκλοφορίας

31 Δεκέμβριος 2013 08:23:58 Οικονομία | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Από το πρωί ουρές σχηματίζονται στις εφορίες για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, καθώς η 31η Δ...

Vice Οικονομία Time31 Δεκέμβριος 2013 08:23:58


Συνωστισμός σε ΔΟΥ και τράπεζες για τα τέλη κυκλοφορίας

30 Δεκέμβριος 2013 09:49:04 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Το αδιαχώρητο γίνεται από το πρωί σε ΔΟΥ και τράπεζες, καθώς απομένουν δύο εργάσιμες μέρες (30 και 31 Δεκεμβρίου) για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time30 Δεκέμβριος 2013 09:49:04


Τη Δευτέρα ανοίγει το Taxisnet για τα τέλη κυκλοφορίας

08 Νοέμβριος 2013 11:44:37 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Την προσεχή Δευτέρα ανοίγει τελικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική εφαρμογή για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time08 Νοέμβριος 2013 11:44:37


Αυτοί απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης

31 Οκτώβριος 2013 08:42:55 Το Ποντίκι - topontiki.gr

Στις κατηγορίες αναπήρων που δικαιούνται απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων αναφέρεται αναλυτικά η κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη και του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση. Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time31 Οκτώβριος 2013 08:42:55


Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης Ι.Χ. για ΑμεΑ

30 Οκτώβριος 2013 18:04:00 H KAΘHMEPINH : Επικαιρότητα

Δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν αυτοκίνητο απαλλαγμένο από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, δίνουν με κοινή υπουργική τους απόφαση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Μαυραγάνης. Συγκεκρι... ...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time30 Οκτώβριος 2013 18:04:00


Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης Ι.Χ. για ΑμεΑ

30 Οκτώβριος 2013 18:03:59 H KAΘHMEPINH : Ελλάδα

Δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν αυτοκίνητο απαλλαγμένο από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, δίνουν με κοινή υπουργική τους απόφαση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Μαυραγάνης. Συγκεκρι... ...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time30 Οκτώβριος 2013 18:03:59


Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης Ι.Χ. για ΑμεΑ

30 Οκτώβριος 2013 18:02:22 H KAΘHMEPINH : Επικαιρότητα

Δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν αυτοκίνητο απαλλαγμένο από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, δίνουν με κοινή υπουργική τους απόφαση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Μαυραγάνης. Συγκεκρι... ...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time30 Οκτώβριος 2013 18:02:22


Ερχονται από την επόμενη εβδομάδα τα τέλη κυκλοφορίας

29 Οκτώβριος 2013 09:54:57 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ανοίγει από εβδομάδα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014. Μην ξεχνάτε...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time29 Οκτώβριος 2013 09:54:57


Αυτά θα είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014

29 Οκτώβριος 2013 07:42:37 Το Ποντίκι - topontiki.gr

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ανοίγει από εβδομάδα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του έτους. Αναλυτικά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time29 Οκτώβριος 2013 07:42:37


Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2014

30 Σεπτέμβριος 2013 09:26:31 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου θα δίνονται και φέτος τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2014. Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time30 Σεπτέμβριος 2013 09:26:31


Σε φουσκωμένο μπιλιετάκι τέλη κυκλοφορίας και χαράτσι

27 Σεπτέμβριος 2013 16:54:22 Οικονομία | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Στο ίδιο ειδοποιητήριο θα παραλάβουν το επόμενο διάστημα τα τέλη κυκλοφορίας και το χαράτσι για τ...

Vice Οικονομία Time27 Σεπτέμβριος 2013 16:54:22


Σε ένα εκκαθαριστικό τέλη κυκλοφορίας και φόρος πολυτελείας

27 Σεπτέμβριος 2013 10:21:50 H KAΘHMEPINH : Print Edition : 19/1/14

Μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας θα πληρώσουν έως το τέλος του έτους και τον φόρο πολυτελείας χιλιάδες υπόχρεοι φορολογούμενοι. Οσοι διαθέτουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, πισίνες και αεροσκάφη θα λάβουν σε ένα εκκαθαριστικό σημείωμα τα τέλη κυκλοφορίας και τον... ...

Vice Οικονομία Time27 Σεπτέμβριος 2013 10:21:50


Σε ένα πακέτο τέλη κυκλοφορίας με φόρο πολυτελείας

13 Σεπτέμβριος 2013 14:16:00 Οικονομία | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Πολύ πιθανό να κληθούν να πληρώσουν μαζί τα τέλη κυκλοφορίας και το φόρο πολυτελείας είναι πιθανό...

Vice Οικονομία Time13 Σεπτέμβριος 2013 14:16:00