σηματα 2014

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Αυτά τα προϊόντα εξάγει η Ελλάδα στις ΗΠΑ

16 Απρίλιος 2015 19:08:25

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Από ξυραφάκια μέχρι ελιές και από αγωγούς μέχρι το ορυκτό βερμικουλίτης εξάγει η Ελλάδα στις ΗΠΑ και μάλιστα για τα προϊόντα αυτά αποτελεί κύριος ή ένας εκ των βασικότερων προμηθευτών της». Αυτό σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο της πρεσβείας μας. Ως προς τα αγροτικά προϊόντα, ισχυρά «χαρτιά» των ελληνικών εξαγωγών, με προοπτικές μάλιστα περαιτέρω διείσδυσης στην τεράστια αγορά των ΗΠΑ, όπως σημειώνεται, είναι οι ελιές με το μερίδιο αγοράς στην κατηγορία να υπερβαίνει το 70%, τα προϊόντα των ιχθυοκαλλιεργειών και, κυρίως, το λαβράκι και η τσιπούρα, ενώ στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει καταγραφεί αυξανόμενη ζήτηση για τα ροδάκινα κομπόστα, τα λαχανικά και τα φρέσκα φρούτα, καθώς και για τα τυροκομικά προϊόντα. Σημαντική είναι και η αύξηση των εξαγωγών μας σε οίνο (+4,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος), με σταθερά αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα της ποιότητάς του, διεθνώς. Οι μεγάλες προσπάθειες φορέων και παραγωγών τα τελευταία χρόνια φέρνουν τις ΗΠΑ στη δεύτερη σημαντικότερη αγορά μας. Επίσης, αναφέρεται ότι τα ελληνικά κρασιά γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικά τόσο σε ποιότητα όσο και σε τιμή και ο Αμερικανός καταναλωτής αρχίζει να τα γνωρίζει. Από την άλλη, εκτιμάται πως υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και για το ελαιόλαδο, παρά τη μείωση στις εξαγωγές το 2014 (-18,6%) και μεγάλα περιθώρια «εκμετάλλευσης» των ποιοτικών χαρακτηριστικών του στη συνείδηση των καταναλωτών. Αλλά, το ισχυρό lobbying των Καλιφορνέζων παραγωγών οι οποίοι προωθούν οργανωμένα και συστηματικά το εγχώριο ελαιόλαδο, με στρατηγικές την τελευταία διετία που στοχοποιούν το εισαγόμενο ευρωπαϊκό, κυρίως, ελαιόλαδο ως νοθευμένο ή αμφιβόλου ποιότητας, φαίνεται να έχει επηρεάσει κάποιες ομάδες καταναλωτών. Αξιοσημείωτη είναι η θέση στην αγορά των ΗΠΑ όχι μόνο των τροφίμων, αλλά και των ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο ότι από τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας για το 2014 ήταν τα ξυραφάκια, όπου η Ελλάδα καταγράφεται ως 2ος προμηθευτής των ΗΠΑ, με μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών μας περίπου το 10% και εξαγωγές της τάξης των 106 εκατ. δολ. Επίσης, η Ελλάδα ήταν 2ος προμηθευτής των ΗΠΑ στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα με μερίδιο επί των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών το 2014 31,5%, και 3ος προμηθευτής στους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου από σίδηρο ή χάλυβα (με μερίδιο αγοράς στην κατηγορία, 11,1%). Σταθερά 1ος προμηθευτής των ΗΠΑ παραμένει η Ελλάδα στην κατηγορία βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι, με αξία εξαγωγών περίπου 15,2 εκ. δολ. ΗΠΑ και μερίδιο στην αμερικανική αγορά σχεδόν 51%. Επίσης, τα κράματα αλουμινίου, τα δομικά υλικά και οι οικοδομικοί λίθοι (π.χ. μάρμαρο) και εν γένει οι ηλεκτρικές συσκευές, έχουν προοπτικές σε όλες τις αγορές-στόχους, μεταξύ των οποίων και στις ΗΠΑ. Τέλος, σημαντικές εξαγωγικές προοπτικές διαφαίνονται στην ελληνική βιομηχανία ένδυσης και την κλωστοϋφαντουργία, ενώ ανταγωνιστικοί τομείς θεωρούνται και οι ακόλουθοι: Τεχνολογίας και καινοτομίας, ΑΠΕ, υπηρεσιών (κυρίως συμβουλευτικές). Σημειώνεται, ωστόσο ότι στις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη συνολική αξία εισαγωγών για τις ΗΠΑ, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει χαμηλή διείσδυση και περιορισμένα μερίδια το 2014. Για παράδειγμα, με εξαγωγές περίπου 58 εκατ. δολ. ήταν ο 10ος κυριότερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ στα βιομηχανικά προϊόντα αλουμινίου (φύλλα, πλάκες, ταινίες, κλπ), ικανοποιώντας το 3% περίπου των συνολικών αναγκών της αμερικανικής αγοράς στην κατηγορία, συνολικής αξίας σχεδόν 2 δις δολαρίων. Οι λόγοι μη ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, κατά την πρεσβεία μας, θα πρέπει να αναζητηθούν σε παγιωμένες παθογένειες, όπως το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, άλλως η κατακερματισμένη βάση παραγωγής, που αδυνατεί να καλύψει αγορές του όγκου της αμερικανικής, η έλλειψη εξωστρέφειας όλα τα προηγούμενα χρόνια, με τη χώρα να μην παράγει/διαθέτει επώνυμα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν αξία στην παγκόσμια αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα να διακατέχεται από τη νοοτροπία του «φασόν» και του «χύμα». Βέβαια, αναφέρεται ότι παρατηρείται, αργά μεν, αλλά σταθερά, αλλαγή της ανωτέρω νοοτροπίας, συνεπεία της οικονομικής κρίσεως μάλλον που «εξώθησε» τους Έλληνες επιχειρηματίες στην αναζήτηση ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών προώθησης των προϊόντων τους. Από την άλλη, προστίθενται, κυρίως, τα μη δασμολογικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές στις ΗΠΑ και πλήττουν, ως επί το πλείστον, μικρής κλίμακας οικονομίες, όπως: Εκτενείς εισαγωγικές διαδικασίες, καθυστερήσεις στα τελωνεία, διαφορετικά πρότυπα και κριτήρια (π.χ. φυτοϋγειονομικοί φραγμοί), διαφορετικό σύστημα προστασίας εμπορικών σημάτων, κλπ. Εν λόγω και άλλα εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο καλούνται ΕΕ και ΗΠΑ να επιλύσουν με τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP). Αναφορικά με τον κλάδο των τροφίμων, κρίνεται εξαιρετικά σημαντική η δημιουργία ενός εθνικού brand που να συνδέει τα προϊόντα με τη διατροφή, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Παράλληλα, κρίνεται σημαντική η διάχυση στην αμερικανική αγορά στοιχείων για τη διατροφική αξία των προϊόντων, συνοδευόμενων από πληροφορίες για τρόπους κατανάλωσή τους, για λόγους «εκπαίδευσης» των καταναλωτών. Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι η καινοτομία είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τον Αμερικανό καταναλωτή. Οι καινοτομικές συσκευασίες μπορούν να υπερκεράσουν ανταγωνίστριες μάρκες και να στοχεύσουν στην κάλυψη της ανάγκης των καταναλωτών στις ΗΠΑ για πρακτικότητα και ευκολία στην χρήση του προϊόντος. Το τρίπτυχο «ποιότητα - τιμή - συσκευασία» και το σημείο ισορροπίας των τριών αυτών παραμέτρων χρειάζεται να κατακτήσει ο Έλληνας εξαγωγέας, ώστε να εδραιωθούν τα προϊόντα του στη συνείδηση των Αμερικανών καταναλωτών και να κατορθώσουν να σταθούν διαχρονικά στην αγορά των ΗΠΑ. Η ανάδειξη της ποιότητας και της ποικιλίας των ελληνικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την προσφορά μίας πρακτικής και εύκολης συσκευασίας σε προσιτή τιμή, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την περαιτέρω διείσδυση των ελληνικών εξαγωγών στην πολλά υποσχόμενη αγορά των ΗΠΑ. Τέλος, σημειώνεται ότι, όσοι σκέφτονται να επιχειρήσουν κάποιο άνοιγμα στις διεθνείς αγορές και δη στις ΗΠΑ, οφείλουν να γνωρίζουν τα μυστικά της αγοράς που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν επαγγελματικά, όπως, για παράδειγμα, τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών, τις τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες, κλπ, ενώ κρίνεται αναγκαία η εκ των προτέρων χάραξη εξωστρεφούς στρατηγικής (σχέδιο δράσης, εντοπισμός αγοράς, κλπ). ΗΠΑ Ελλάδα Προϊόντα εξαγωγές έγγραφο πρεσβεία

Vice Όλες οι ειδήσεις Time16 Απρίλιος 2015 19:08:25


Ads

Παρουσιάστρια καταδικάστηκε επειδή πουλούσε ζαχαρόνερο αντί για κολλαγόνο

02 Απρίλιος 2015 13:10:00

MEDIA Σε εξαγοράσιμη ποινής φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών, καταδικάστηκε, από το Β΄ Αυτόφωτο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, τηλεπαρουσιάστρια, για παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού, εμπορικών σημάτων, αλλά και πλαστογραφία μετά χρήσεως και νοθεία τροφίμων, όλες τελεσθείσες κατ΄ εξακολούθηση. Σύμφωνα με το www.zappit.gr πρόκειται για την Ιωάννα Βάη, στην οποία επιβλήθηκε, επίσης, χρηματική ποινή 11.500 ευρώ. Η 44χρονη παρουσιάστρια που παρίστανε τη γιατρό, πάντα σύμφωνα με το www.zappit.gr , είχε πλαστογραφήσει την ετικέτα των προϊόντων collagen pro active, την οποία επικολλούσε σε φιάλες όμοιες που έμοιαζαν με τις αυθεντικές και τις γέμιζε με νοθευμένο προϊόν, αποτελούμενο κυρίως από ζαχαρόνερο και λίγες σταγόνες κολλαγόνου, προκειμένου να αποκτήσει το χρώμα και τη γεύση του γνήσιου προϊόντος. Η παρουσιάστρια είχε στήσει «μαϊμού» εταιρείες με ανύπαρκτα ΑΦΜ, μέσω των οποίων πουλούσε τα προϊόντα της, τα οποία προωθούσε με διαφημίσεις σε ιστοσελίδες, στη μισή τιμή από την κανονική που είναι 250 ευρώ. Τον Ιούνιο του 2014 η Οικονομική Αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι της παρουσιάστριας στην Αθήνα, όπου βρήκε και κατέσχεσε 165 άδεια μπουκάλια χωρίς ετικέτα, δύο μπουκάλια που περιείχαν υγρή ουσία, μπλοκ βεβαιώσεων νοσηλείας, σημειώσεων και διπλότυπων εισιτηρίων δημοσίων νοσοκομείων, αλλά και έξι σφραγίδες δημοσίων νοσοκομείων, ιατρών και ακόμη μία ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στους χώρους εταιρείας στο Κολωνάκι, που φέρεται να ανήκει στην αδελφή της και βρήκαν σφραγίδες, πλαστογραφημένα πτυχία στο όνομα της Ιωάννας Βάη από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και πανεπιστήμια αλλοδαπής, μία πινακίδα νόμιμου ιατρείου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διάφορα διαφημιστικά έντυπα, έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα εκτυπωτή που χρησιμοποιούσε για την πλαστογράφηση των ετικετών. παρουσιάτρια καταδίκη κολλαγόνο

Vice Όλες οι ειδήσεις Time02 Απρίλιος 2015 13:10:00


Mεταξύ των πιο αξιόπιστων ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας PLAY

07 Ιούλιος 2014 22:57:11 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Mεταξύ των πιο αξιόπιστων ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων αναδείχτηκε η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας PLAY, συμφερόντων του Πάνου Γερμανού, στη φετινή...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time07 Ιούλιος 2014 22:57:11


Τρία νέα σήματα ποιότητας για τα αγροτικά προϊόντα καθιέρωσε η ΕΕ

06 Μάϊος 2014 19:22:23 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Συγκριτικό πλεονέκτημα για χώρες σαν την Ελλάδα αποτελεί η καθιέρωση από του χρόνου στην Ευρωπαϊκή Ενωση τριών νέων σημάτων για την ποιότητα...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time06 Μάϊος 2014 19:22:23


Εχασαν τα σήματα, στέλνουν υποβρύχιο

15 Απρίλιος 2014 09:22:46 Διεθνή | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Οι ομάδες που ερευνούν για το αγνοούμενο Μπόινγκ των Μαλαισιανών Αερογραμμών θα στείλουν πρώτη φο...

Vice Διεθνή Time15 Απρίλιος 2014 09:22:46


Ο αυστραλός πρωθυπουργός είναι βέβαιος ότι τα σήματα που λαμβάνουν είναι από το χαμένο Boieng

11 Απρίλιος 2014 09:53:33 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Την πεποίθηση ότι τα σήματα που λαμβάνουν τα ειδικά σκάφη από τα βάθη του Ινδικού προέρχονται από τα μαύρα κουτιά του χαμένου Boeing εξέφρασε...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time11 Απρίλιος 2014 09:53:33


Περιορίστηκε η περιοχή ερευνών για την πτήση ΜΗ370 μετά τα δύο νέα σήματα

09 Απρίλιος 2014 16:15:24 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Η περιοχή έρευνας για το εξαφανισμένο αεροσκάφος της Malaysia Airlines περιορίστηκε δραστικά, μετά τα δύο νέα σήματα που εντόπισαν ειδικά εξοπλισμένα...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time09 Απρίλιος 2014 16:15:24


Δύο νέα νέα ηχητικά σήματα στο επίκεντρο των ερευνών για το αγνοούμενο Boeing

09 Απρίλιος 2014 07:55:34 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Αυστραλοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη ότι εντοπίστηκαν δύο νέα ηχητικά σήματα που μπορεί να προέρχονται από το μαύρο κουτί...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time09 Απρίλιος 2014 07:55:34


Ηχητικά σήματα «άκουσε» πλοίο

07 Απρίλιος 2014 09:48:41 Διεθνή | Κατηγορία | Ελευθεροτυπία

Σε τρία ακουστικά σήματα, που «άκουσε» κινεζικό πλοίο, σε περιοχή του νοτίου Ινδικού έχουν εναποθ...

Vice Διεθνή Time07 Απρίλιος 2014 09:48:41


Πτήση ΜΗ370: Ξεχειλίζει η οργή των συγγενών για την τραγωδία - Νέα στοιχεία στις έρευνες

25 Μάρτιος 2014 12:16:25 e-Typos - Ειδήσεις

Ανανέωση 12.59 Τα στοιχεία που ελήφθησαν από δορυφόρους και επιβεβαίωσαν ότι το Μπόινγκ 777 των αερογραμμών της Μαλαισίας συνετρίβη στον Ινδικό Ωκεανό περιλάμβαναν και ένα τελευταίο ηλεκτρονικό σήμα το οποίο είναι ακόμη υπό διερεύνηση, αποκάλυψε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών της χώρας Χισαμουντίν Χουσέιν. "Υπάρχουν ενδείξεις για μια μερική επικοινωνία μεταξύ του αεροσκάφους και ενός επίγειου σταθμού στις 00.19 (GMT) είπε ο Χουσέιν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. "Επί του παρόντος δεν κατανοούμε τη μετάδοση του σήματος" το οποίο εξετάζεται ακόμη, τόνισε. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η έρευνα για τον εντοπισμό του αεροσκάφους θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο νότιο τμήμα του Ινδικού Ωκεανού. Η περιοχή της έρευνας έχει περιοριστεί σε μια έκταση 469.407 τετραγωνικών ναυτικών μιλίων, από τα 2,24 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια που περιλάμβανε έως τώρα. "Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο βόρειο αεροδιάδρομο έχει ανασταλεί. Σταματήσαμε επίσης την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο βόρειο τμήμα του νότιου αεροδιαδρόμου, κοντά στην Ινδονησία", πρόσθεσε. Η αμερικανική συσκευή εντοπισμού που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανεύρεση των μαύρων κουτιών του αεροσκάφους αναμένεται να φτάσει στην περιοχή των ερευνών στις 5 Απριλίου, σύμφωνα πάντα με τον Χουσέιν. Αύριο Τετάρτη θα βρίσκεται στο Περθ της Αυστραλίας και θα τοποθετηθεί σε ένα αυστραλιανό πλοίο το οποίο θα καταπλεύσει στο λιμάνι την Παρασκευή. "Το πλοίο Ocean Shield, εφοδιασμένο με το Towed Pinger Locater αναμένεται να φτάσει στην περιοχή των ερευνών στις 5 Απριλίου", κατέληξε. Τα μαύρα κουτιά του Μπόινγκ 777 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να εκπέμπουν σήμα για άλλες δύο ημέρες, οπότε θα εξαντληθεί η μπαταρία τους Νωρίτερα σήμερα Δεκάδες οργισμένοι συγγενείς των κινέζων επιβατών της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines συγκρούστηκαν σήμερα με την αστυνομία έξω από την πρεσβεία της Μαλαισίας στο Πεκίνο, την ώρα που πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία ζητώντας από την κυβέρνηση της Κουάλα Λουμπούρ εξηγήσεις για το δυστύχημα. Οι συγγενείς έριξαν μπουκάλια νερού εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν σχηματίσει μια ανθρώπινη αλυσίδα μπροστά από την πύλη της πρεσβείας. Πολλοί από τους διαδηλωτές απωθήθηκαν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ μια γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της απομακρύνθηκε από το σημείο με φορείο. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Malaysia Airlines εξέφρασε «τεράστια θλίψη» για τους επιβάτες του αγνοούμενου Boeing 777. «Όλοι αισθανόμαστε τεράστια θλίψη και πόνο», δήλωσε ο Άχμαντ Τζαουχάρι Γιαχία στους δημοσιογράφους μία ημέρα αφού ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Μπόινγκ, που αγνοείται από τις 8 Μαρτίου, συνετρίβη στη θάλασσα και οι 239 επιβαίνοντες είναι νεκροί. Ο Γιαχία σημείωσε ότι η αεροπορική εταιρεία έχει προσλάβει περισσότερους από 700 συμβούλους για να προσφέρουν υποστήριξη στους περισσότερους από 900 συγγενείς των επιβαινόντων της πτήσης MH370 που αναχώρησε από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο. Πολλοί από τους συμβούλους έχουν σταλεί στο Πεκίνο, καθώς η πλειονότητα των επιβατών ήταν Κινέζοι, την ώρα που συγγενείς τους πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί διαμαρτυρία μπροστά από την πρεσβεία της Μαλαισίας. Εξάλλου η Malaysia Airlines έχει προσφέρει αρχική οικονομική βοήθεια ύψους 5.000 δολαρίων ανά επιβάτη, ενώ αναμένεται να δοθεί και επιπλέον βοήθεια, επεσήμανε ο Γιαχία.

Vice Όλες οι ειδήσεις Time25 Μάρτιος 2014 12:16:25